Meri Alarcón är skribent, översättare och projektledare. Hon är redaktör för den tornedalska tidskriften Meänmaa, vice ordförande för Göteborgs litteraturhus, vice ordförande för Kexi - meän kirjailiat, och ledamot i institutet för språk och folkminnens referensgrupp för meänkieli. Hon har bland annat publicerat två barnböcker på meänkieli, redigerat två antologier om humaniora och publicerat ett flertal akademiska och skönlitterära texter i olika tidskrifter. Hon översätter just nu sin första bok till meänkieli. 

Elin Öholm är litteraturvetare, skribent och korrekturläsare. Hon har även erfarenhet av kommunikation, redaktionellt arbete och copywriting. 

Johan Sunegård är litteraturvetare, skribent och korrekturläsare. Har en masterexamen i litteraturvetenskap och arbetar med text, layout, formgivning och prepress.

Matilda Amundsen Bergström är forskare, skribent, översättare och samtalsledare. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 2019 och har arbetat som redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap och Tidskriften Glänta. Hon har redigerat två antologier om humaniora, översatt texter för flera tidskrifter, publicerat en mängd artiklar och essäer i akademiska journals, antologier och kulturtidskrifter, samt lett samtal om litteratur, humaniora och feminism. 

Tania Kaveh Vencel är idéhistoriker och konstvetare, skribent, föreläsare, eventkoordinator och samtalsledare. Varit redaktör för två antologier om humaniora, även undervisat grundkursen i idéhistoria vid Folkuniversitet. Gillar att arbeta administrativt utöver att skriva och undervisa. 

Ellen Holm är litteraturvetare och arkivarie. Hon har länge arbetat inom bokhandelsbranschen samt inom scenkonst, främst då med ljusdesign. Medlem i Strindbergssällskapet.